Cantavil Hoàn Cầu

Đội ngũ quản lý tòa nhà

Việc tổ chức, quản lý căn hộ hiện nay rất ổn định, vì Chủ đấu tư Căn hộ Cantavil Hoàn Cầu đã tổ chức thành công Hội nghị cư dân và đã bầu ra được Ban Quản trị tòa nhà. Ngoài ra, kết hợp song song với dịch vụ quản lý cao cấp của các đơn vị Quản lý chuyên nghiệp về căn hộ cao cấp, Chủ đầu tư còn có một đội ngũ quản lý, bảo trì riêng để giúp tòa nhà vận hành một cách tốt nhất, bảo đảm an toàn và an ninh ở tòa nhà.
-    Phòng quản lý tòa nhà
-    Phòng kế toán tòa nhà
-    Phòng kỹ thuật & bảo trì tòa  nhà
-    Phòng an ninh tòa nhà
-    Phòng quản gia và dọn dẹp
Để liên lạc với Bộ phận quản lý của Chủ đầu tư, vui lòng quay số: (08) 35127056
Giờ làm việc của văn phòng ban quản lý:
-    Thứ hai đến thứ sáu: 8:00 đến 17:00
-    Thứ bảy: 8:00 đến 12:00
Các bộ phận khác làm việc 24/24