Cantavil Hoàn Cầu

Những ứng dụng “Môn Lâu Ngọc Liễn Kinh” vào phong thủy nhà ở

Hầu như những ngôi nhà phát phúc lâu dài, cơ bản đều mở cửa phù hợp với Môn Lâu Ngọc Liễn pháp độ.

Môn Lâu Ngọc Liễn Kinh Viết:

“Càn Hợi Tuất sơn tòng Tỵ khởi, Khảm Quý Nhâm địa hướng Thân cầu. Đoài Canh Tân vị tùy Dậu tẩu, Khôn Mùi Thân sơn Nhân thượng lưu. Ly Bính Đinh sơn Đinh thượng khởi, Tốn Tỵ Long thân Thân vi Đầu. Sửu Cấn Dần sơn phùng Hợi vị, Giáp Mão Ất nhân Dần thượng du”.

Thứ Tự 24 Môn:

1. Phúc Đức
2. Ôn Hoàng
3. Tấn Tài
4. Trường Bệnh
5. Tố Tụng

6. Quan Tước
7. Quan Quý
8. Tự Ải
9. Vượng Trang
10. Hưng Phước
11. Pháp Trường
12. Điên Cuồng
13. Khẩu Thiệt
14. Vượng Tàm
15. Tiến Điền
16. Khốc Khớp
17. Cô Quả
18. Vinh Phú
19. Thiếu Vong
20. Xương Dâm
21. Thân Hôn
22. Hoan Lạc
23. Tuyệt Bại
24. Vượng Tài

Những ứng dụng “Môn Lâu Ngọc Liễn Kinh” vào phong thủy nhà ở | ảnh 1

1. Phúc Đức: An môn đại cát xương, năm năm tiến bảo được ruộng đất, trong nhà con cháu được khoa giáp, cửa này đời sau con cháu chẳng tầm thường.

2. Ôn Hoàng: Nơi này chớ để cửa, ba năm năm lại nhiễm bệnh ôn, lại có phụ nữ thường treo cổ, nữ nhân sinh đẻ khó giữ mình.